KO SMO MI?

inMotion je kompanija sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koja je počela s radom u februaru 2017. godine. Trenutno brojimo oko 200 zaposlenih u našim uredima u Sarajevu, Bihaću, Tuzli, Velikoj Kladuši i Brčkom. Ono što nas odlikuje je kontinuiran rast – kako u broju poslovnica, tako i u broju članova našeg tima. Rad kompanije se bazira na pružanju rješenja za koordinaciju transporta između vozača i kompanija kojima su potrebne usluge prevoza različitih vrsta tereta. Koordinaciju  vršimo za sve oblike transporta – kopneni, vodeni, zračni i obavlja se isključivo na američkom tržištu.

NAŠE USLUGE

Glavna odgovornost naših Transport Koordinatora je koordinacija cjelokupnog procesa komunikacije između vozača i kompanija kojima je potreban prevoz tereta. Proces uključuje: 

  • istraživanje tržišta,
  • pronalaženje i postavljanje tereta,
  • pronalaženje odgovarajućeg prevoznog sredstva,
  • praćenje toka transporta,
  • mjerenje uspješnosti obavljenog posla kao potvrda da su naši klijentu dobili kvalitetnu uslugu u dogovorenom terminu.

Kako bi se cijeli proces odvijao nesmetano, kontinuirano radimo sa našim agentima u cilju podizanja profesionalne komunikacije na napredni nivo, sticanja vještina rukovođenja, organizacije i koordinacije. Naši zaposlenici imaju slobodu da rade samostalno ili budu dio tima. Prednost rada u inMotion kompaniji je dinamično radno okruženje i mogućnost napredovanja. Trudimo se da postignemo ugodnu radnu atmosferu dajući do znanja zaposlenicima da imaju našu podršku u svakoj situaciji u kojoj se mogu naći.